MICHAŁOWO to miejscowość położona w środkowo - wschodniej części województwa podlaskiego, na lewym brzegu rzeki Supraśl, w odległości 36 km od Białegostoku.
      Nazwa miejscowości wywodzi się od Seweryna Michałowskiego, założyciela osady fabrycznej w 1832 roku. Był to ważny ośrodek przemysłu włókienniczego do I wojny światowej (45 zakładów, 720 zatrudnionych).
      Pierwsza wojna światowa spowodowała ogromne straty w przemyśle i ludności Michałowa, w wyniku działań wojennych 36 zakładów włókienniczych przestało istnieć, a około 30% mieszkańców zostało ewakuowanych w głąb Rosji.
W okresie międzywojennym Michałowo było siedzibą zarządu gminy oraz ośrodkiem przemysłowo - usługowo - handlowym. Do 1939 roku istniały tu 3 szkoły: polska z klasami I-VII, niemiecka z klasami I-IV i żydowska nauczająca tylko języka hebraiskiego i talmudu. 
      Po aneksji Białostocczyzny w drugiej połowie września 1939 roku przez ZSRR wszystkie fabryki, młyny oraz sklepy upaństwowiono, a z trzech szkół utworzono jedną - dziesięciolatkę. W styczniu 1940 roku wyjechali stąd wszyscy Niemcy, potem rozpoczęły się wywózki urzędników państwowych, przedsiębiorców, właścicieli majątków ziemskich i oficerów.
W okresie okupacji niemieckiej (od czerwca 1941 roku) nie pracowały fabryki, szkoły i handel, można było kupić na kartki tylko podstawowe artykuły. Michałowo zostało wyzwolone w lipcu 1944 roku, jednak hitlerowcy wycofując się spalili wszystkie duże fabryki.
     Do dziś zachował się układ przestrzenny miasta z XIX wieku i zabytkowe domy tkaczy. Kościół pod wezw. Opatrzności Bożej z 1910 roku oraz cerkiew pod wezw. Św. Mikołaja z 1910 roku.
     Obecnie w Michałowie funkcjonują firmy: Miwena, SIS, centrum handlowe WIM wraz z gospodą i hotelem, IGLOO i inne sklepy prywatne, przedszkole samorządowe, szkoła podstawowa wraz z gimnazjum, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 2 piekarnie, 2 oczyszczalnie ścieków, Bank Spółdzielczy, Ośrodek Zdrowia i 2 apteki, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, stacja paliw, prywatne warszaty samochodowe oraz istniejący od 1947 roku Zespół Szkół.
000607865
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
260
485
2192
7528

HOT NEWS
Nagroda ORŁY MICHAŁOWA 2018 przyznana naszej szkole: