Terminy egzaminów zawodowych w sesji czerwiec – lipiec 2018 r.

w Zespole Szkół w Michałowie

 

(Nowy egzamin)

 

 

1. CZĘŚĆ PISEMNA

 

  19.06.2018 r. ( wtorek), godz. 1000  sala nr 9

 

 Kwalifikacja M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

                                 311513 – Technik Pojazdów Samochodowych                                                   

 

  19.06.2018 r. ( wtorek ), godz. 1200  sala nr 9

 

 Kwalifikacja M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów

 

                                 samochodowych311513   

 


2. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA, forma „w” , Kwalifikacja M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 311513 – Technik Pojazdów Samochodowych

  29.06.2017 r. ( piątek ), godz. 800    – hala na warsztatach

 29.06.2018 r. ( piątek),  godz. 1200   – hala na warsztatach

 29.06.2018 r. ( piątek ), godz. 1600   – hala na warsztatach  

 30.06.2018 r. ( sobota ), godz. 800      – hala na warsztatach  

 30.06.2018 r. ( sobota ), godz. 1200   – hala na warsztatach  


  3. CZĘŚĆ PISEMNA  

 19.06.2018 r. ( wtorek), godz. 1000  sala nr 9

 Kwalifikacja R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej - Rolnik

 19.06.2018 r. ( wtorek ), godz. 1200  sala nr 9

 Kwalifikacja E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 351203

                                  – Technik informatyk      

Kwalifikacja R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

                       - Technik rolnik                                      

 19.06.2018 r. ( wtorek ), godz. 1400  sala nr 6

Kwalifikacja E.14  Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 

                                  – Technik informatyk  


 4. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA NA DOKUMENTACH,

 forma „d” 26.06.2018 r. ( wtorek ), godz. 1300   sala nr 9

 Kwalifikacja R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej - Technik rolnik

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2018r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec 2018 r.

Każdy zdający powinien mieć długopis z czarnym tuszem oraz kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka (kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb)


000574326
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
323
518
4846
16518

HOT NEWS
Nagroda ORŁY MICHAŁOWA 2018 przyznana naszej szkole: