Michałowo, 03-10-2018 r.

Nr postępowania ZS.261.3.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawy o wartości poniżej równowartości kwoty 30 000 euro.

1.Zamawiający:

Powiat Białostocki

15-569 Białystok, ul. Borsucza 2

Odbiorca:

Zespół Szkół w Michałowie

16 - 050 Michałowo, ul. Sienkiewicza 5

tel. 857189037, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ogłasza postępowanie na: „ Dostawę opału do Zespołu Szkół w Michałowie"

1.     Opis przedmiotu zamówienia :

1.1. Dostawa miału węglowego, który winien spełniać n.w. parametry jakościowe:

a)  wartość opałowa              -          23 000 MJ/kg

b)  wilgotność całkowita        -          do 13 %

c)  zawartość popiołu            -          do 18 %

d)  zawartość siarki               -          do 0,8 %

e)  typ węgla                       -          32.1

f)  granulacja                       -          powyżej 5 mm

g)  ilość                               -          40 ton

Certyfikat jakości węgla winien być dostarczony razem z dostawą miału węglowego. KOD CPV 09111200 - 2 paliwa na bazie węgla.

1.2 Dostawa pelletu drzewnego

a) wartość opałowa                -           19 MJ/kg

b) średnica                            -           6 mm

c) ilość                                  -          35 ton

d) Certyfikat DIN Plus

KOD CPV 09111400 - 4 paliwa drzewne

2. Miejsce realizacji: Zespół Szkół w Michałowie

3.Termin wykonania zamówienia - od podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.

4.Oferty należy składać oddzielnie na każdą pozycję (miał, pellet)

5.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr 2 do zapytania), zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 3 do zapytania)

6.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena - 100 % . W cenę winien być wliczony koszt transportu.

Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Michałowie w kopercie z napisem:

„ Dostawa opału do Zespołu Szkół w Michałowie" - miał węglowy/pellet Termin składania ofert upływa dnia 12 października 2018 r. do godzin)' 930

Pozostałe informacje: niniejsze postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem przepisów  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo   zamówień publicznych, na podst. art. 4 pkt 8 w/w ustawy .

Załączniki:

1.  Formularz ofertowy   

2.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

3.  Wzór umowy  

000772204
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
821
682
1503
21070

HOT NEWS
Nagroda ORŁY MICHAŁOWA 2018 przyznana naszej szkole: