W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół w Michałowie pracują:

1.   Bajgus Julita – dyrektor, nauczyciel biologii i przedsiębiorczości

2.   Gwaj-Szastaj Małgorzata - wicedyrektor, pedagog szkolny

3.   Anchim Iwona - nauczyciel języka angielskiego i WOS

4.   Bajgus Waldemar - nauczyciel przedmiotów rolniczych

5.   Kaczmarek Urszula – nauczyciel języka polskiego

6.   Kulesza Irena – kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel historii

7.   Łapiński Bogusław - nauczyciel przepisów ruchu drogowego

8.   Monach Aniela - zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

9.   Mielnicki Mateusz – nauczyciel matematyki

10.   Nos Katarzyna - nauczyciel języka rosyjskiego

11.   Łukoszyk Ilona  – nauczyciel chemii

12.  Owsiejczuk Adam –nauczyciel fizyki

13.  Owsiejczuk Marzena – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

14.  Pogorzelska Agnieszka – nauczyciel geografii

15.  Pogorzelski Marcin – nauczyciel edukacji obronnej

16.  Rasiuk Anna - pedagog

17.  Rosiak Edyta – nauczyciel języka angielskiego

18.  Samociuk Alicja Agata – bibliotekarz

19.  Stpiczyński Jerzy - nauczyciel informatyki i przedmiotów rolniczych

20.  Szapiel Ewa – nauczyciel języka angielskiego

21.  ks. Szczerbacz Jarosław – nauczyciel religii prawosławnej

22.  Szkiłądź Tomasz – nauczyciel języka polskiego

23.  Wieremiejuk Joanna - logopeda

24.  Wirkowska Małgorzata – nauczyciel religii katolickiej

25.  Ziniewicz Eugeniusz – nauczyciel wychowania fizycznego

26.  Żakiewicz Alina – nauczyciel języka rosyjskiego