W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół w Michałowie pracują:

1.   Julita Bajgus – dyrektor szkoły, nauczyciel biologii i przedsiębiorczości

2.   Anchim Iwona - nauczyciel języka angielskiego i WOS

3.   Bajgus Waldemar - nauczyciel przedmiotów rolniczych

4.   Kaczmarek Urszula – nauczyciel języka polskiego

5.   Kulesza Irena – kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel historii

6.   Łapiński Bogusław - nauczyciel przepisów ruchu drogowego

7.   Mielnicki Mateusz – nauczyciel matematyki

8.   Nos Katarzyna - nauczyciel języka rosyjskiego

9.   Łukoszyk Ilona  – nauczyciel chemii

10.  Owsiejczuk Adam –nauczyciel fizyki

11.  Owsiejczuk Marzena – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

12.  Pogorzelska Agnieszka – nauczyciel geografii

13.  Pogorzelski Marcin – nauczyciel edukacji obronnej

14.  Rosiak Edyta – nauczyciel języka angielskiego

15.  Samociuk Alicja Agata – bibliotekarz

16.  Stpiczyński Jerzy - nauczyciel informatyki i przedmiotów rolniczych

17.  Szapiel Ewa – nauczyciel języka angielskiego

18.  ks. Szczerbacz Jarosław – nauczyciel religii prawosławnej

19.  Szkiłądź Tomasz – nauczyciel języka polskiego

20.  Wirkowska Małgorzata – nauczyciel religii katolickiej

21.  Ziniewicz Eugeniusz – nauczyciel wychowania fizycznego

22.  Żakiewicz Alina – nauczyciel języka rosyjskiego