Wykaz podręczników z fizyki dla klasy I LO:

„Świat fizyki” pod redakcją M. Fijałkowskiej  wyd. ZamKor